Ga naar de inhoud

Landelijke Werkdag Zorgpact 2017

5 december 2017 Leestijd:

Samen creëren we de zorg van de toekomst.

Vandaag zijn minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis aanwezig op de Landelijke Werkdag Zorgpact. Het Zorgpact is een DOEpact: met elkaar aan de slag en niet te veel papier.

Waarom is het Zorgpact nou zo belangrijk?

Er zijn meer medewerkers in de zorg nodig, o.a. door meer op te leiden. Maar daarmee zijn we er niet en redden we het niet.

Naast dat er meer mensen nodig zijn in de zorg, moeten we anders werken, onze dag anders indelen en anders opleiden. 

Het Zorgpact brengt die vernieuwende gedachte op gang door de  samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden te stimuleren en vooruit te helpen.

Hoe brengen we de resultaten van het Zorgpact nu verder?

Het is tijd voor de volgende fase: De plannen voor samenwerking zijn er, nu moeten we over tot actie. Hiervoor moeten we in de regio afspraken met elkaar maken:

Afspraken over de opleidingsverantwoordelijkheid die iedereen heeft.

Afspraken over het anders opleiden en anders werken (de vernieuwing van het Zorgpact).

Elkaar erop aanspreken als afspraken niet worden nagekomen.

Wat zijn de plannen van VWS op dit onderwerp?

Er is een brief naar de Kamer gestuurd met ons voorstel over hoe we de tekorten gaan aanpakken. Dat voorstel draait om drie dingen:

  1. We willen nieuwe mensen aantrekken voor de zorg.
  2. We willen dat de taken die er zijn, beter verdeeld worden. Dat bijvoorbeeld een zorgverlener niet alleen maar met administratie bezig is, en een ander alleen maar helpt met douchen. Dus: wordt iedereen wel op de juiste manier ingezet? En kunnen we taken combineren, zodat degene die de zorg ontvangt niet steeds een ander gezicht ziet?
  3. We willen dat mensen die nu in de zorg werken, dat blijven doen. Daarvoor moet bijvoorbeeld de werkdruk omlaag.

Eén zekerheid: onderwijs, zorg en overheid zijn samen nodig, precies wat het Zorgpact doet.

https://zorgpact.nl/